Relationsformidlerne.dk

Sunshine Circles er baseret på principperne i Theraplay og Theraplay med grupper. Det er voksenstyrede, strukturerede, interaktive legegrupper, som har til formål at understøtte inkluderende læringsmiljøer, forstærke børns følelsesmæssige trivsel samt sociale færdigheder.

 

 

Sunshine Circles & inkluderende læringsfælleskaber

Gruppeaktiviteterne kan gennemføres med hele gruppen eller med mindre grupper og kan forgå på stuen, gymnastiksalen eller sågar på legepladsen.

 

Sunshine Circles er udviklet med henblik på at få børn til at føle sig mere trygge og værdsatte, at komme overens med andre og opleve sig som en del af et børnefællesskab.

En del af et fællesskab

På bemærkelsesværdig vis frembringer disse legegrupper hurtigt kontakt og forbindelser blandt børn og mellem børn og voksne, hvilket fører til udviklende fællesskaber og tillidsfulde relationer.

 

Når børn beriges med disse erfaringer, oplever de sig som mere kompetente sociale individer, mere modstandsdygtige.

Styrk tilliden