top of page

Sunshine Circles©

& inkluderende læringsfælleskaber

Relationsformidlerne udbyder kurser inspireret af Sunshine Circles© metoden.

 

Sunshine Circles er baseret på principperne i Theraplay©og Theraplay©med grupper. Det er voksenstyrede, strukturerede, interaktive legegrupper, som har til formål at understøtte inkluderende læringsmiljøer, forstærke børns følelsesmæssige trivsel samt sociale færdigheder.

 

 

Relationsformidlerne.dk

En del af et fællesskab

Gruppeaktiviteterne kan gennemføres med hele gruppen eller med mindre grupper og kan forgå på stuen, gymnastiksalen eller sågar på legepladsen.

 

Sunshine Circles©er udviklet med henblik på at få børn til at føle sig mere trygge og værdsatte, at komme overens med andre og opleve sig som en del af et børnefællesskab.

Relationsformidlerne.dk

Styrk tilliden 

På bemærkelsesværdig vis frembringer disse legegrupper hurtigt kontakt og forbindelser blandt børn og mellem børn og voksne, hvilket fører til udviklende fællesskaber og tillidsfulde relationer.

 

Når børn beriges med disse erfaringer, oplever de sig som mere kompetente sociale individer, mere modstandsdygtige.

Relationsformidlerne.dk

bottom of page