Foredrag - 

Barnets STORE følelser

Konflikthåndtering og low arousal 

Ønsker I som dagtilbud/skole et foredrag om følelsesmæssig regulering af

børn i konfliktsituationer, så læs videre.

Med det højst aktuelle, og nærværende foredrag tilbydes I indsigt og nye
handlemuligheder, når de STORE følelser er på spil i konfliktsituationer.

Præsentation af foredrag 

Barnets STORE følelser og hvordan I støtter

barnet i konfliktsituationerne


“Det var slet ikke så slemt” og ”Det er ikke noget at græde for.

Din mor kommer og henter dig senere".
"Se fuglen i træet”. ”Der er ikke noget at være bange for”. “Så kan det ikke være værre”.

 ”SÅ STOPPER DU!” eller ”Hvis du skal være så sur, må du gå ind i et andet værelse etc.
 

Vi har allesammen stået i situationer, hvor vi har oplevet, at vores pædagogiske

handlemuligheder var udtømte. Vi kom måske til at råbe af det barn, der råbte, eller

vi tog os selv i at aflede eller bagatellisere den følelse, som barnet viste os. Med vores

faglighed ved vi godt, at dette ikke er ”best practise”, men noget virker bag om ryggen

på os, og samspillet går skævt gang på gang. Vi føler os presset, vi mister
vores evne til at ”læse børnene indefra”, og vi rammes af stor utilstrækkelighedsfølelse,

som hverken er fordrende for arbejdsglæden eller vores understøttelse af

børnenes udvikling.
 

Hvis I kan genkende nogle af disse udfordringer, vil foredraget udvide jeres

handlemuligheder og bidrage med ny indsigt.
 

I får viden om:

Hvad der sker med vores og børnenes hjerner, når vi er i affekt

eller i vores følelsers vold.

Hvordan vores tolkning af børnenes handlinger, og det vi selv har med i ”rygsækken

"af erfaringer, kan være henholdsvis konfliktoptrappende eller

konfliktnedtrappende og kan vanskeliggøre vores mulighed for at rumme

børnenes følelser.

 I får en skærpet bevidsthed om jeres børnesyn og tilgange i jeres                     

konkrete institutionskultur. En bevidsthed der betyder, at I vil have

lettere ved at ”forstyrre” hinandens praksis og herigennem højne kvaliteten af samspillet. 

Konkrete greb ind i at rumme børnenes følelser i konfliktsituationer,             

som på sigt vil hjælpe børnene til at rumme deres egne følelser og præsentere disse følelser på en passende måde.

Foredraget skræddersyes til enten fagpersonale eller jeres                 

forældergruppe og vil være en kombination af oplæg, videoeksempler, jeres refleksioner samt spørgsmål.