top of page

Om Marte Meo

Marte Meo betyder 'ved egen kraft' og er udviklet af hollænderen Maria Aarts, som har brugt betegnelsen Marte Meo for at understrege, at der bygges på det unikke menneskes egne naturlige ressourcer og muligheder for at udvikle sig.

 

Marte Meo metoden er en videobaseret metode, der bygger på principperne for udviklingsstøttende kommunikation. I Marte Meo tager man udgangspunkt i, hvad man gør godt. Der er fokus på muligheder frem for begrænsninger.

 

Marte Meo metoden er en meget konkret og løsningsorienteret metode, hvor vejledningen tager udgangspunkt i de ressourcer, der i forvejen er til stede hos personerne. Udvalgte videoklip omsættes til konkrete handleanvisninger, som kan forbedre samspillet og støtte udviklingen.


Videooptagelse og analyse af samspil i almindelige dagligdagssituationer gør det muligt at få øje på barnets/den unges/den voksnes/den ældres ressourcer og herfra arbejde mod hensigtsmæssig udvikling og samspil.

 

Marte Meo kan benyttes alle de steder, hvor der er mennesker, samspil og kommunikation på spil. Marte Meo er ofte anvendt indenfor pædagogiske områder samt i socialt og sundhedsrelateret arbejde, fx. i sundhedspleje, familiebehandling, daginstitution, Politiet og i behandlingsarbejde med børn og unge. Ledere der ønsker at styrke deres kommunikation og højne arbejdsglæde, motivation og trivsel blandt medarbejdere vil ligeledes kunne profitere af et Marte Meo forløb.

 

Uddannelsens opbygning

 • Uddannelsen består af i alt 17 undervisningsdage, fordelt med cirka en måned imellem.

Til hver undervisning medbringer den studerende film fra sine egne forløb og modtager supervision på optagelserne. (108 timer)

 • Selvstændigt arbejde imellem undervisningsdagene med forløb, beskrivelser og tilbagemeldinger. (minimum 192 timer)

 • Én dag til certificering med Licensed Marte Meo supervisor.

 • Uddannelsen varer ca. 1,5 år.

 

Til uddannelsen skal der bruges:

 • Et Ipad eller kamera evt. stativ

 • En bærbar med redigeringsprogram

 • En ekstern harddisk el. USB-pen 

 • Bogen ”Marte Meo i- udviklingsstøttende samspil mellem mennesker ” af Pernille Roug & Jane Larsen

 

Litteratur, videoudstyr, ekstern harddisk o. lign. sørger deltagerne selv for at indkøbe.

 

Pt er alle hold desværre fuldt bookede og vi opretter ikke flere hold før 2023 

 

 

Tidsplan

Datoer for undervisnings- og supervisionsdage er fra kl. 8.30-15. 

De to første undervisningsgange ligger i forlængelse:

   

 

Dato for endelig certificering planlægges i et samarbejde med de studerende.

 

Sted 

Uddannelsen foregår i hyggelige rammer i København

Er det en arbejdsplads, der ønsker et samlet kompetenceløft kan lokation aftales med arbejdspladsen/kommunen.

 

Pris

Uddannelsen koster 39.000 kr. eksklusiv International certificering.

2.500 kr. for international certificering og certifikat betales ved uddannelsens afslutning. 

 

Beløbet opkræves forud og tilmelding er bindende. Heri er inkluderet 17 undervisningsgange samt skriftlig sparring på cases.

 

Deltagere

Uddannelsen henvender sig til pædagoger, lærere, talehørekonsulenter, psykologer, sundhedsplejersker, socialrådgivere eller andre med lignede uddannelse med ønsker om at gå i gang med en Marte Meo terapeutuddannelse.

 

Der kan deltage syv personer pr. hold, da det er vigtigt, at alle deltagere har mulighed for at vise videooptagelser af analyserende situationer. Der vil kunne oprettes flere hold.

Om undervisningen

Undervisningen består i en grundlæggende indføring i Marte Meo metoden, og kobler metoden til nyere relations- og udviklingspsykologi. Undervisningen bygges op omkring eksempler og videooptagelser fra Marte Meo arbejdet. Især gennem supervision af deltagernes egne optagelser undervejs i uddannelsen.

 

Undervisningen giver deltagerne viden om

 • det naturlige samspil

 • afvigelser fra det naturlige samspil

 • udviklingsstøttende kommunikation

 • den psykiske, sociale og fysiske udvikling samt afvigelser heraf

 

Marte Meo terapeutens kvalifikationer

En uddannet Marte Meo terapeut kan analysere samspil og på baggrund af analyse af videooptagelser give en konkret og målrettet ressourceorienteret vejledning med fokus på at styrke det udviklingsstøttende i samspillet.

 

Den studerende lærer at bruge sin verbale og nonverbale kommunikation bevidst og derved blive en tydelig og stærk formidler i praksis. Den studerende kommer automatisk til at integrere vigtige elementer fra uddannelsen i sine faglige og private relationer – og vil mærke stærk effekt!

 

Certificering

Marte Meo terapeutuddannelsen er en certificeret uddannelse, der afsluttes med en certificering, hvor der med videoeksempler og skriftlige cases demonstreres tilegnede færdigheder.

 

Efter vellykket certificering bliver man certificeret som Marte Meo terapeut af ’The Marte Meo International Network Organization’. Certificering koster 2.500 kr.

 

Ansøgning

Interesserede i uddannelsen er velkomne til at kontakte indehaver af Relationsformidlerne Anja Kristine Hvidberg Olsen på mail. info@Relationsformidlerne.dk

 

Ansøgning om optagelse på uddannelsen og kort beskrivelse af forudsætninger sendes ligeledes pr. mail til Relationsformidlerne@gmail.com

 

Mere information

Der findes flere informationer om Marte Meo i:

Anja Kristine Hvidberg Olsen et al.: En ny vej til konflikthåndtering i dagtilbud med Marte Meo og Low Arousal

Maria Aarts: ”Marte Meo Grundbog” Aarts Produktion 2000

Pernille Roug: ”Marte Meo i praksis” Gyldendal 2002

Jytte Birk Sørensen: ”Ser man det” Dafolo 1998

Jytte Birk Sørensen: ”Marte Meo metodens teori og praksis” Systime 2002            

Marte Meo foreningens hjemmeside: www.martemeo.dk

 

 

læs nedenfor hvad tidligere studerende mente 

TESTIMONIALS

”Med Anja ved roret har dette første år med Marte Meo metoden vist mig helt nye veje i forhold til at kunne skabe udvikling gennem det relationelle arbejde. Jeg er fortsat i færd med at lære en helt konkret metode til udviklingsstøttende samspil. Jeg har fået skærpet mine evner i forhold til at vejlede voksne omkring børn i, hvilken unik betydning netop deres samspilskompetencer har i forhold til at støtte det enkelte barns udvikling. Dette løfter allerede nu kvaliteten i mit daglige virke i hverdagen i Høje Taastrup Kommunes hjem, institutioner og skoler.”

 

Trine Odsgård Nielsen - Talehørekonsulent

 

 

“Jeg kan varmt anbefale Anja som Marte supervisor. Hun er superdygtig og forstår at præsentere ny viden på forskellige måder, så alle i rummet opnår læring. Anja skaber med sin åbne og nærværende adfærd, en helt særlig tryg stemning på hold, som gør at man får Marte Meo helt ind under huden.”

 

Karina Kjær - Specialpædagogisk konsulent

 

 

 

“Uddannelsen til Marte Meo terapeut, har givet mig et helt andet fundament i mit arbejde med børn og samarbejde med voksne. Det meget centrale videoarbejde som er fundamentet i uddannelsen har øget mit kendskab til hvilken betydning samspil har i forhold til at kunne vokse gennem det relationelle arbejde og derudover har jeg lært en meget konkret metode til at udvikle det bedste samspil.”

 

Katrine Grønning - Talehørekonsulent

 

“Med uddannelsen til Marte Meo terapeut har mit professionelle og private virke fået et markant løft, hvor jeg er blevet fortrolig med både mine egne og andres samspilskompetencer”

 

Stina Clemmensen - Talehørekonsulent

 

 

 

 

bottom of page