top of page

Relationskompetence forløb  

I jeres institution for alle 

medarbejdere 

Unikt, praksisnært og handlingsorienteret workshopkoncept

Workshoppen opkvalificerer dig som pædagogisk fagperson i forhold til skabe inkluderende læringsmiljøer

og tilbyde den bedst mulige udviklingsstøtte til de børn og unge, du arbejder med.

 

Igennem en periode på fem måneder vil du opleve at navigere med større sikkerhed i relationen til børn, kolleger og forældre.

 Et værn mod stress, udbrændthed og utilstrækkelighedsfølelse

De strukturelle betingelser i dagtilbud og skoler bevirker, at alle løber stærkt og kontinuerligt presses af krav om dokumentation,

evalueringer og målinger. Tid og ressourcer er en mangelvare, og det er helt naturligt, at du bliver ramt af en snigende utilstrækkelighedsfølelse i arbejdet med børnene.

Mange fagpersoner står i dag tvivlende og søgende i deres ansvar for børn og unge og mangler en praksis, der bedre kan støtte og udvikle fællesskabet uden at skulle gribe til gamle greb som forbud, skældud, trusler og straf, der udspringer af

tanken om, at ”hvis ikke du vil høre, må du føle!”.

Lær' at skelne"arvegods fra vraggods

På workshoppen arbejder du aktivt med at fintune din relationskompetence.

Du får blik for din habitus, hvad der virker bag om ryggen på dig, når du bliver presset og ramt af en utilstrækkelighedsfølelse.

 

Du bliver bevidst om, hvilke ”redskaber ”du har med i din ”værktøjskasse”, og du bliver klædt på til at skelne ”arvegods fra vraggods”.

På den måde undgår du, i højere grad, at skælde ud, blive mimik fattig og drænet for energi samt arbejdsglæde.

Sæt dine samspilskompetencer under "lup" ved brug af video

Det unikke workshopkoncept er handlingsanvisende og praksisnært.

 

Derfor forpligter du dig som deltager på at medbringe videooptagelser af dig selv i samspil med et barn eller en børnegruppe.

 

Igennem egne samspilsoptagelser får du skærpede kompetencer til at finde ressourcerne der er til stede i dine samspilskompetencer. 

Du får en større bevidsthed om 

hvad du skal gøre mere af for møde børnegruppen inden for Zonen for nærmeste udvikling, så børnene ikke bliver koncentrerede og 'falder fra' når du fx gennemfører en pædagogisk aktivitet. 

Oplev at du bliver klædt på til at takle konflikter på en god måde

 

Viden om konflikthåndtering og low arousal

Med afsæt i den neuroaffektive udviklingspsykologi, vil du vil få viden om og konkret inspiration til at forstærke børns følelsesmæssige trivsel og styrke børnenes evne til selvregulering i samspil.

 

Du vil få viden om konflikthåndtering og Low Arousal tilgangen, som vil åbne op for nye handlemuligheder i praksis, når børn er i affekt.

 

Afsættet for workshoppen er relationskompetence knyttet til hverdagspædagogik, og

derfor vil du gå fra workshoppen med en skærpet bevidsthed over dine pædagogiske handlinger i forbindelse med måltidsituationer, overgange etc. 

Kompetenceforløbet tilrettelægges så det

matcher jeres behov. Vi tilbyder fx. forløbet i tidsrummet fra 17-20 så det ikke tager tid fra kerneopgaven. 

bottom of page