Relationsformidlerne.dk

anja.jpg

STIFTER

&

INDEHAVER 

Mit navn er Anja. Jeg er indehaver af Relationsformidlerne og ansat som pædagogisk konsulent i Undervisningsministeriet.

Min altoverskyggende ambition med Relationsformidlerne er at klæde fagpersoner på til at skabe de bedst mulige udviklingsbetingelser for samspil generelt.

 

Dette med henblik på at sikre dagtilbud og skoler af høj kvalitet, der bidrager til, at flere børn får et liv, hvor de med en sund selvfølelse intakt har mulighed for at forfølge deres mål og drømme.

 

 

Uddannelse

Uddannelse: Cand. pæd. i pædagogisk psykologi,  professionbachelor i pædagogik, certificeret Marte Meo- terapeut & supervisor, konfliktmægler v. Center for Konfliktløsning,

proceskonsulentuddannelsen ved COK.

 

Baggrund 

Jeg har trådt mine gange inden for det pædagogiske felt siden år 2001 og arbejdet indenfor såvel almenområdet med vuggestue- og børnehavebørn som indenfor det specialpædagogiske område med kriminelle unge samt som familiebehandler på Frederiksberg

Jeg har et brændende engagement i forhold til den forebyggende og tidlige indsats.

Jeg er særlig optaget af at hjælpe professionelle med at kvalificere deres relationskompetence for herved at skabe inkluderende læringsmiljøer og de bedste

livs - og udviklingsbetingelser for alle børn.   

De strukturelle betingelser i dagtilbud og skoler bevirker, at alle løber stærkt og kontinuerligt presses af krav om dokumentation, evalueringer og målinger.

Tid og ressourcer er en mangelvare, og det er helt naturligt, at mange professionelle bliver ramt af en snigende utilstrækkelighedsfølelse i arbejdet med børnene.

Jeg erfarer, at pædagogiske fagpersoner i dag står tvivlende og søgende i

deres ansvar for børn og unge og mangler en praksis, der bedre kan støtte og udvikle fællesskabet uden at skulle gribe til gamle greb som forbud, skældud, trusler og straf, der udspringer af tanken om, at ”hvis ikke du vil høre, må du føle!”

Aktuelt er debatten om dagtilbud mere optaget af form, læreplaner og målinger. Debatten burde dreje sig om relationskompetence, som vi ved virker! 

Udviklingsstøttende relationer kan betragtes som psykologiske vitaminpiller. 

Vi ved, at udviklingsstøttende samspil generelt styrker og fremmer sikker tilknytning, sund trivsel og livskvalitet hos mennesker i alle aldre. Vi skal blive dygtigere til at observere og analysere vore relationer.

Med Relationsformidlerne ønsker jeg at hjælpe fagpersoner til at blive endnu mere relationskompetente, åbne op for nye handlemuligheder i praksis og

forebygger at

  • fagpersoner "brænder ud" og sygemeldes med stress

  • børn segregeres til specialtilbud og diagnosticeres

  • børn bliver følelsesmæssigt uregulerede og ukoncentrerede 

  • børn går igennem livet med et utrygt tilknytningsmønster og lavt selvværd 

Relationsformidlerne har adgang til et stort netværk af de bedste pædagogiske konsulenter i Danmark

 

Relationsformidlerne har adgang til et bredt netværk af pædagogiske konsulenter og psykologer, der løser opgaver på freelance basis. Mød blandt andet Relationsformidleren Elsebeth Gjesing, som er underviser på relationskompetence workshops sammen med Anja Kristine Hvidberg Olsen

 

RELATIONSFORMIDLER 

Elsebeth Gjesing 

Mit navn er Elsebeth, og til daglig er jeg ansat som pædagogisk konsulent i Høje-Taastrup Kommune. Jeg glæder mig til at møde dig på relationskompetence workshoppen, som jeg faciliterer sammen med Anja. 

Uddannelse 

PD i specialpædagogik, professionsbachelor i pædagogik, certificeret Marte Meo terapeut, proceskonsulent fra COK og gruppeleder i det manualbaserede program "De Utrolige År"(DUÅ).

 

Baggrund 

Jeg blev uddannet pædagog i 1991 og har siden arbejdet med pædagogik i forskellige sammenhænge og fra forskellige positioner indenfor almen- såvel som specialområdet. Jeg har blandt andet arbejdet som pædagogisk leder, talepædagog og specialpædagogisk konsulent.

Igennem alle funktioner har jeg været drevet af en vilje og et engagement for pædagogisk udvikling. Jeg er af den overbevisning, at engagement, vitalitet, respekt og ydmyghed er en vigtig drivkraft i mit arbejde med at motivere pædagoger, lærere og forældre til at udfolde deres faglige samt personlige potentiale.