top of page

1.

Videooptagelser i den pædagogiske kontekst 

Indhold: Iagttagelser og videooptagelse i institutionens kontekst. Fokus på at indfange klip med elementer af struktur, omsorg, engagement og det at møde børnene inden for Zone for nærmeste udvikling. Der filmes fx lidt fra en samling, en overgang, måltidet etc. Optagelserne skal udelukkende anvendes til at eksemplificere pointer i forbindelse med et senere oplæg for hele personalegruppen.

2.

Oplæg vedr. Sunshine Circles ©

 

Præsentation af en systematiseret metode til at arbejde med inkluderende fællesskaber med formålet at forstærke børns følelsesmæssige trivsel og sociale færdigheder.

 

Personalet får viden om, hvordan de kan støtte barnets evne til selvregulering i samspil med andre – low arousal/high arousal.

Viden om hvilke elementer der skal være tilstede i et udviklingsstøttede samspil.

Personalet får en skærpet bevidsthed om børnesynet før paradigmeskiftet og det nye børnesyn.

Personalet får mulighed for at afprøve nogle af øvelser og mærke på egen krop, hvilken regulerende betydning de forskellige aktiviteter kan have.

3.

Interview og målsætning 

Indhold: afklaring af behov hos børnegruppe samt personale i forhold til temaet inkluderende     læringsmiljøer. Rammesætning i forhold til forløb inspireret af Sunshine circles©.

Personalet får bl.a. til opgave at gå tilbage til deres stue og reflektere samt udvælge hvilke børn, der kan være relevante i forhold til deltagelse i forløbet inspireret af Sunshine circles ©.

 

Samtidig vil personalet få til opgave at reflektere over mål for dem selv i forløbet. Fx ” jeg vil gerne blive bedre til at bevare roen i konfliktsituationer eller guide i ”ja-cirkler”.

4.

Sessionerne

Praktisk: Forinden sessionen klargøres rummet til sessionen sammen med en medarbejder fra den pågældende gruppe. Laminerende billeder af børnene er klistret på gulvet med henblik på at skabe forudsigelighed og struktur for børnene. 

 

Remedier: vat, sæbebobler, creme, aviser, små kiks samt balloner er fordelt i små poser og placeret ved personalets plads. Således behøver man ikke at gå væk for at hente ting og dermed falde ud af kontakten med børnene under sessionerne. 

 

Kamera stilles på stativ og sessionen filmes.

 

Igennem denne forberedelse får personalet en skærpet bevidsthed omkring betydningen af didaktiske overvejelser og strukturering af rummet i forhold til relationens kvalitet i samspillet med børnene.

Børnene har i fællesskab med de voksne besluttet en bestemt måde at komme ind i rummet på. Fx som et tog eller et dyr. De voksne går foran og bagved for at skabe tryghed.

 Børnene bydes én for én velkommen af ”Karavaneføreren” som venter i lokalet.

Indhold: Første session gennemføres af konsulenten sammen med det øvrige personale, minimum to andre voksne, med en struktur der indeholder omsorg, engagement og udfordring.

5.

Videosupervision

Gennem udvalgte videoklip fra sessionen zoomes der ind på, hvad børnene viser i samspillet, og hvad de voksne evt. skal gøre mere af for at "vække" børnene ind i kontakten og møde barnet inde for Zonen for nærmeste udvikling.

 

 De voksne får tildelt nogle fokuspunkter, som de skal øve sig på i forbindelse med session to.

Vi evaluerer løbende på de mål, der indledningsvis blev sat for børnegruppen og de voksne.

 

Medarbejderne får igennem videotilbagemeldingen en skærpet bevidsthed om betydningen af deres eget engagement og vitalitet i samspillet med børnene.

Samtidig bliver det nemmere at identificere, hvor børnenes niveau er, og hvordan personalet får tilrettelagt inkluderende læringsmiljøer, hvor alle er deltagende.

 

Der vil ved alle tilbagemeldinger være plads til at drøfte, hvordan tilgangen kan overføres og anvendes i den generelle hverdagspædagogik.

6.

Videosupervision

Det anbefales, at konsulenten "går foran" mindst de første to sessioner. Derefter gennemfører personalet selv sessionerne og modtager videosupervision igennem forløbet. 

bottom of page