top of page

DIT UDBYTTE AF WORKSHOPPEN

Via en faciliteret og personlig proces, hvor DU spiller hovedrollen,

får du:

  • Blik for din habitus og hvad der virker bag om ryggen på dig, når du bliver presset og ramt af en utilstrækkelighedsfølelse.

  • Du bliver bevidst om hvilke ”redskaber ”du har med i din ”værktøjskasse” og klædt på til at skelne ”arvegods fra vraggods”.

  • Sagt med andre ord vil du på workshoppen blive klar over, hvilken position du skal indtage i forhold til den ny styrkede læreplan, når du skal støtte børn til at begå sig i informationssamfundet og ikke det tidligere industrisamfund med dets herskende lydighedsparadigme.

  • Viden om de udviklingsstøttede samspilselementer.

  • Igennem egne                samspilsoptagelser får du skærpede kompetencer til at finde ressourcerne der er til stede i dine        samspilskompetencer og viden om, hvad du skal        gøre mere af for møde      børnegruppen inden for Zonen for nærmeste    udvikling.

  • Med afsæt i den neuroaffektive udviklingspsykologi får du viden om og konkret inspiration til at forstærke børns følelsesmæssige trivsel og styrke børnenes evne til selvregulering i samspil.

 

  • Konkrete greb til konflikthåndtering, samt viden om Low Arousal tilgangen, som vil åbne op for nye handlemuligheder i praksis, når børn er i affekt.

 

  • En skærpet bevidsthed om didaktiske overvejelser i forbindelse med hverdagspædagogik generelt.

 

  • Et stærkt pædagogisk netværk med andre som er i samme udviklingsproces.

 

  • En styrket relationskompetence i forhold til at understøtte inkluderende læringsmiljøer.

IMG_0046_edited
child-4073641__480
1D48E245-818F-42D6-B616-1E5C6904DEF6
bottom of page