top of page

En ny vej til konflikthåndtering -Low Arousal forløb i din institution 

child-4073641__480.jpg

Bliv klædt på til at takle konflikter på en god måde

Mange af os oplever at komme til kort, når de STORE følelser raser og dem vi arbejder med, enten konflikter med os eller med hinanden.

Måske kommer vi utilsigtet til selv at optrappe en konfliktsituation ved f.eks, at hæve stemmen eller insistere på at de skal kigge på os, imens vi taler til dem.

 

Book et konflikthåndteringsforløb og bliv klædt på til at anvende den mest effektive tilgang når det kommer til konflikthåndtering nemlig - Low Arousal tilgangen

 

 

Gennem en faciliteret proces får I

  •  En grundig indføring i Low Arousal tilgangen for hele personalegruppen 

  • En faciliteret proces hvor I undersøger jeres herskende børnesyn, får hjælp til at lave perspektivskiftet fra tænkningen "børn gør det godt hvis de vil" til "børn gør det godt hvis de kan".

  • En opmærksomhed på jeres sprogbrug og blik for hvordan handlemuligheder kan åbne sig op, ved at ændre jeres herskende fortællinger omkring børnene

  • Konkrete handlemuligheder før, under og efter en eskaleret konfliktsituation 

  • Støtte til en moden institutionskultur, hvor I tør 'gå til' hinandens praksis og finde nye veje 

  • Inspiration til at skabe en evalueringskultur hvor I undgår at gribe til uhensigtsmæssige metoder og gøre det samme igen og igen imens I forventer et nyt resultat. 

Rammen og omfanget for forløbet tilrettelægges

ud fra jeres aktuelle behov.

Udbytte

discipline-4145087__480.webp
bottom of page