top of page

 

 

Praksisudvikling i daginstitutionen

Arbejdet i en daginstitution er dynamisk, foranderligt, hektisk

og glædeligt.

Både opgaver og ansvarsområder udvikler sig i takt

med børnegruppen, rammerne, personalet og ydre påvirkninger. 

De strukturelle betingelser i daginstitutionen bevirker, at

alle løber meget stærk og kontinuerligt, presses af krav om

dokumentation, evalueringer og målinger.

 

Arbejder du indenfor det pædagogiske felt, er det helt naturligt at blive ramt af en snigende utilstrækkelighedsfølelse

 

 

Som leder kender du måske til en af følgende situationer:

  • Du har medarbejdere, der oplever, at de skal bruge al tiden på at ”slukke ildebrænde” og løse konflikter. De er presset og føler at deres pædagogiske handlemuligheder er udtømte.

 

  • Dit personale medgiver, at børnegruppen fungerer godt på nær ét barn, som ”sluger” alle ressourcerne, og som har svært ved at lege med de andre børn.

 

  • Du kan se, at dit personale er udfordret i forhold til at skabe struktur og tilrettelægge pædagogiske aktiviteter fordelt over hele dagen. Der ses måske et mønster af, at det kun er formiddagen, der er fyldt med didaktiske overvejelser

 

  • Du kan se, at din personalegruppe har meget forskellige børnesyn og forskellige tilgange til børnene. Du ønsker hjælp til at udvikle et fælles pædagogisk fundament i daginstitutionen.

Relationsformidlerne kan hjælpe jer!

 

Hvad end I er nået til et punkt, hvor I oplever at jeres pædagogiske handlemuligheder er udtømte, eller I blot ønsker at opkvalificere jeres pædagogiske praksis med henblik på mere arbejdsglæde og bedre trivsel i børnegruppen, så kan vi hjælpe jer.

Små tiltag gør en kæmpe forskel!

 

Sammen lægger vi en plan for, hvilke ændringer der er nødvendige for at opnå en forbedring. Ofte er det små tiltag, der gør en kæmpe forskel. Vi er jeres eksterne øjne, som effektivt og ved brug af videoklip analyserer hvad der skal justeres på, så I får hjælp til at løse de udfordringer, som I end måtte opleve.

Videovejledning med fokus på det som lykkedes!

Videovejledningen retter altid fokus mod hvad der virker særlig godt i forhold til den udfordring, som I står i, og den tager udgangspunkt i det, som I har bedt om hjælp til.

Forløbet skræddersyes, så det matcher jeres behov.

Vi har mulighed for at deltage i jeres personalemøde, så vejledningen kan blive delt med hele personalegruppen og understøtte jeres pædagogiske fundament.

 

Tag gerne kontakt og hør, hvordan vi kan

hjælpe jer.

 

 

bottom of page