top of page
Billede1.png
DEN AFFEKTIVE LEDER™

UNIKT PRAKSISNÆRT KURSUSFORLØB

HVOR DU SOM PÆDAGOGISK LEDER BLIVER

STYRKET I DIT PERSONLIGE LEDERSKAB | BLIVER KLÆDT PÅ TIL AT HØJNE DEN PÆDAGOGISKE KVALITET OG STYRKET I DINE KOMMUNIKATIVE EVNER, SÅ DIN INSTITUTION FÅR EN ’KARAVANEFØRER’, DER LEDER MED HJERTE OG HJERNE  

Den Affektive Leder™ er et innovativt praksisnært kursus til dig, der ønsker at sætte dit personlige lederskab under lup, opnå større gennemslagskraft i forhold til medarbejdergruppen og højne den pædagogiske kvalitet i din institution.

 

Måske har du længe vidst, at nogle af dine medarbejderes tilgang til børnegruppen ikke er udviklingsstøttende. Du ønsker greb til at ændre medarbejdernes børnesyn, men noget gør det svært at være eksplicit omkring, at ’baren” for den pædagogiske kvalitet er sat for lavt.

 

Måske oplever du, at der er følelsesforurening på din arbejdsplads og er i tvivl om, hvordan du kan reagere på stemningerne?

 

Måske står du uforstående over for, hvorfor dine medarbejdere ikke tager nok selvstændige initiativer i udførelsen af det pædagogiske arbejde. Og måske synes du, at den retning, du har sat, kun i begrænset omfang ses i det pædagogiske arbejde.

 

Hvilke udfordringer du end må stå med som pædagogisk leder, vil kurset styrke din selvforståelse og vise vej til dit vigtigste ”værktøj” – DIG selv. På kurset vil du sammen med andre pædagogiske ledere kvalificere din relationskompetence, din evne til at mærke og tage udgangspunkt i dig selv, have empati for andre og skabe et godt samspil i gruppen med et mere tydeligt autentisk lederskab.

 

Kurset Den Affektive Leder tilbyder indsigt i ledelsesstil, udviklingsstøttende kommunikation, tilknytningsmønstre, indblik i, hvad der driver og motiverer mennesker, egne triggere, skyggesider og viden om den neuroaffektive udviklingspsykologi.

 

Du bliver klædt på i forhold til at skabe udvikling, arbejde med konkrete ledelsesmæssige dilemmaer og højne den pædagogiske kvalitet i din institution samt højne børne-, forældre- og medarbejderglæden!

 

Via en faciliteret og personlig proces, hvor DU spiller hovedrollen, får du et tredages kursus, hvor to førende eksperter inden for ledelse, pædagogik, psykologi og kommunikation deler ud af deres viden og sætter den i en ledelsesmæssig kontekst, tilpasset den virkelighed du som pædagogisk leder står i. Der bliver tid til gruppedrøftelser i ledernetværket og de værdifulde pointer fra gruppearbejdet deles i plenum faciliteret af kursuslederne. De to første dage ligger i forlængelse af hinanden og senere mødes holdet til en tredje gang, hvor opsamling på tiden mellem Dag 1-2 evalueres i plenum, så der netværkes og videndeles mellem deltagerne og underviserne med henblik på både at få og give sparring.

Første dag d. 18.9 2023. kl. 9-15

 

Menneskesyn, perspektivskifte og ansvarsprincippet. Lav perspektivskiftet og hent handlemulighederne hjem til dig selv

 

 

Tilknytningsmønstre og skyggesider – og den betydning de har for din ledelsesstil

 

 

Følelsesforurening og affektsmitte – Hvordan du som leder bliver bedre til at reagere og handle på det, du mærker

 

Indholdet på dag 1 centrerer sig omkring følgende temaer:

- Menneskesynets betydning i ledelse

- Den hierarkiske hjerne

- Triggere & Metodeloft

- Skyggesider og hvordan de kan hjælpe os i ledelsen af mennesker – ”Alt det vi ikke vil være med, vil

ikke lade os være”

- Tilknytningsmønstre og hvordan de udspiller sig i vores ledelsesstil

Anden dag d. 19.9 2023 kl. 9-15

 

Lederens rolleforståelse - styrkelses af ledelsesmæssig autoritet og handlekraft. Det nødvendige hierarki. At kunne skabe følgeskab igennem afstemt og autentisk ledelse med

 

Motivation, De tre psykologiske behov. Hvordan får du dine medarbejdere til at gå med dig, så børnene kan mærke det i praksis?

 

De udviklingsstøttende samspilselementer – viden om, hvordan du som leder skaber en synkroniseret og afstemt kommunikation

Indholdet på dag 2 centrerer sig omkring følgende temaer:

- Gruppedynamikker og ledelse i Dysfunktionelle grupper

- Affektsmitte og følelsesforurening

- Lederens rolleforståelse - styrkelses af ledelsesmæssig autoritet og handlekraft, det nødvendige

hierarki.

- Forandringsprocesser og de faser som mennesker skal igennem for at favne forandringen

- Greb til at skabe følgeskab igennem afstemt og autentisk ledelse

 

 

Tredje dag- Opfølgning og Netværk d. 23.10.23 kl. 9-15

Deltagerne sparrer i grupper assisteret af underviserne

Der arbejdes med, hvorledes Dag 1-2 har været afprøvet i det daglige pædagogiske ledelsesmæssige arbejde

Endelig afsluttes dagen med, at hver pædagogisk leder beslutter sig for en personlig handlingsplan for at forankre kursets værktøjer i sin personlige og styrkede ledelse.

Indholdet på dag 3 centrerer sig omkring følgende temaer:

- Opsamling på aktioner i praksis

- Skyggerne og hvad vi kompensere for gennem vores persona

- Udviklingsstøttende kommunikation i ledelse

- Forandringsprocesser og greb til at skabe følgeskab igennem afstemt og autentisk ledelse

 

 

Dagene er fyldt med inspirationsoplæg, reflektionsøvelser, spændende fælles drøftelser vedr. ledelse

og pædagogisk praksis.

Alle dage inkluderer øvelser og gruppearbejde og I går fra kurset med en konkret aktion i praksis, som vi evaluerer og tager afsæt i på Dag 3

 

                         

 

Ved deltagelse på kurset får du:

 

 • Mulighed for gennem en øget selvindsigt at kvalificere din relationskompetence

 • Støtte til at indtage perspektivskiftet, der åbner for nye handlemuligheder i praksis– mennesker gør det godt, hvis de kan.

 • Greb til at hjælpe dine medarbejdere hen imod et udviklingsstøttende børnesyn

 • Mulighed for at identificere egne triggere og skygger i mødet med medarbejdere, familier og børn. Dette arbejde vil bringe mere balance og forståelse ind i dit ledelsesrum

 • Blik for egne hensigtsmæssige såvel som uhensigtsmæssige mønstre i din ledelsesstil

 • Øget indsigt i menneskelige bevæggrunde og irrationalitet

 • En bedre forståelse for din rolle som leder, og hvordan du skaber følgeskab

 • Greb til at kvalificere kommunikative kompetencer, så dine budskaber når klart ud til medarbejderne

 • En skærpet evne til at møde og engagere dine medarbejdere dér, hvor de er, så kvaliteten højnes i din institution gennem et afstemt og tydeligt lederskab

 • Metoder til styrket selvforståelse, bredere påvirkningskraft, situationsfornemmelse og større følelsesregister

 • Et pædagogisk netværk med kollegaer inden for dit felt

 • Nye handlemuligheder, der gør det sjovere at være leder for dine medarbejdere og for børn og forældre

 • Et kursusbevis - Den Affektive Leder™, der minder dig om dit mål og kompetencer

DEN AFFEKTIVE LEDER™ UDBYTTE

PRAKTISK INFO & TILMELDING

Du tilmelder dig dette kursus ved at sende en mail til info@relationsformidlerne.dk

Du angiver dit fulde navn, navn på din arbejdsplads samt EAN nr. Derefter vil du modtage en faktura og du vil være sikret en plads på holdet.

GIV ALLE DE PÆDAGOGISKE LEDERE I KOMMUNEN ET SAMLET KOMPETENCELØFT

kurset kan også købes ind til jeres kommune, hvor vi kommer til jer.

 

MÅLGRUPPE

Pædagogiske ledere – dagtilbud, skole, specialinstitutioner

UNDERVISERNE

Anja Kristine Hvidberg Olsen – indehaver af Relationsformidlerne.dk & Peter Kofoed – Indehaver af Peterkofoed.dk.

 

DATOER:

Mandag d. 18.9.2023

Tirsdag  d. 19.9.2023

Fredag d. 23.10.2023

Alle dage fra kl. 9-15            

LOKATION

Industriparken 22A, 2750 Ballerup

www.kongress.dk

PRIS

 9.500 kr. ekskl. moms

Indeholdt i prisen er forplejning i form af frokost, vand, kaffe og kage i Kongress.dk lækre lokaler

OM UNDERVISERNE PÅ KURSET; DEN AFFEKTIVE LEDER™

Anja.jpg

Anja Kristine Hvidberg Olsen er indehaver Relationsformidlerne.dk, cand. pæd. i pædagogisk psykologi, professions bachelor i pædagogik, certificeret Marte Meo- terapeut & supervisor og konfliktmægler v. Center for Konfliktløsning. Anja har trådt sine gange inden for det pædagogiske felt siden år 2000 og har arbejdet inden for almenområdet med vuggestue- og børnehavebørn, inden for det specialpædagogiske område med kriminelle unge, arbejdet som familiebehandler og pædagogisk konsulent i PPR samt i Børne- og Undervisningsministeriet.

Anja Kristine Hvidberg Olsen uddanner Marte Meo-terapeuter, superviserer på behandlingshjem, holder foredrag og udbyder kurser vedr. relationskompetence, pædagogisk ledelse og konflikthåndtering. Anjas altoverskyggende ambition er at klæde pædagogiske fagpersoner på til at skabe de bedst mulige udviklingsbetingelser for kommunikation og samspil generelt. Dette med henblik på at sikre institutioner en høj kvalitet. Anjas tilgang er ressourceorienteret, systemisk funderet og hviler samtidig på et neuroaffektivt udviklingspsykologisk grundlag. Du kan læse mere om Anja på Relationsformidlernes hjemmeside: Relationsformidlerne.dk

peter_kofoed.jpg

Peter Kofoed har arbejdet som konsulent i 23 år med speciale i stresshåndtering, i udviklings- og samarbejdsprocesser, i coaching af ledere og ledergrupper samt i ansvarlig kommunikation. Gennem årene har han udviklet et effektivt koncept til at arbejde med at skabe fremadrettet forandring og til at frigøre energi og ressourcer i organisationer ved at tage udgangspunkt i det, der fungerer og i den gode kommunikation. Peter Kofoed udbyder til daglig blandt andet uddannelser i neuroaffektiv ledelse. Peter Kofoed har omfattende erfaring og ekspertise i krise- og konflikthåndtering, processer, sammenlægninger af afdelinger og virksomheder både på leder- og medarbejder niveau. Peter træner og uddanner ledere over hele Danmark.

Du kan læse mere om Peter på hjemmesiden:PeterKofoed.dk

VI HÅBER MEGET, PÅ AT SE DIG PÅ KURSET.

bottom of page