top of page

Solidt fundament

 

Relationsformidlerne står på et solidt fundament af faglighed. Vi har mere end 25 års erfaring fra den pædagogiske praksis omkring børn, unge og familier på alle niveauer.

 Vi har en stor indsigt i det pædagogisk-psykologiske felt, nyere forskningsmæssig viden og særlig erfaring fra det specialiserede område.   

 Vi ved hvilke udviklingsstøttende

elementer der skal være repræsenteret i samspillet, for at kommunikationen bliver optimal, og vores altoverskyggende ambition er at skabe bedst mulige udviklingsbetingelser for samspil generelt.

IMG_0486.jpg

Vision og grundlag 

Relationsformidlernes altoverskyggende ambition er at klæde fagpersoner på til at skabe de bedst mulige udviklingsbetingelser for samspil generelt.

 

Dette med henblik på at sikre dagtilbud og skoler af høj kvalitet, der bidrager til, at flere børn får et liv, hvor de med en sund selvfølelse intakt har mulighed for at forfølge deres mål og drømme.

I Relationsformidlerne tror vi på, at udviklingsbetingelser skabes i det miljø, man er en del af. Derfor er vores fokus altid på intervention i konteksten, hvad end konteksten er i den professionelle pædagogiske praksis, familien eller 'ledelsesrummet'. 


Sagt med andre ord: Det er dig, vi vil arbejde med, da du er nøglen til forandring, hvad end du læser med her som forældre, leder, eller er professionel praktiker. 

 

Vores tilgang er ressourceorienteret, systemisk funderet og hviler samtidig på et neuroaffektivt udviklingspsykologisk grundlag.

 

Igennem brug af videoklip, gerne fra jeres egen praksis, sikrer vi, at den formidlende teori er direkte omsættelig og overførbar til konkret hverdagspraksis.  

B478E09B-6029-4E6F-8DCF-140401C53C2B.jpe
nej
131895639_1028684020978178_7391294197157
Umotiverede
IMG_0045 2
IMG_0046
IMG_0052
Relationskompetenceforløb
anja ma
Top View of Kids Playing
konflikthåndtering
IMG_0049
IMG_0050
IMG_0047
bottom of page