top of page

Marte Meo Terapeutuddannelsen - bliv ekspert i udviklingsstøttende samspil og kommunikation 

mart.jpg

Formålet med uddannelsen er at kvalificere den professionelles kompetencer i forhold til at kunne observere, analysere, vurdere, evaluere og formidle en udviklingsstøttende kontakt. 

Dit udbytte:

Du bliver ekspert i samspil, kommunikation og positiv ledelse. 

Du får praktiske og teoretiske kompetencer i at: 

  • observere, analysere, vurdere kvaliteten i kontakt, samspil og kommunikation 

  • skabe forandring og udvikling 

  • skabe god stemning og tydelig ledelse 

  •  vejlede dine kolleger i skabe udvikling 

  • dokumentere og formidle proces og resultater 

  • arbejde anerkendende og udviklingsstøttende 

  • sikre en god og tydelig kommunikation 

OBS der er lukket for tilmelding til Marte Meo terapeutuddannelsen i 2023

bottom of page