Marte Meo Terapeutuddannelsen - bliv ekspert i udviklingsstøttende samspil og kommunikation 

Marte Meo uddannelsen afsluttes med en skriftlig og mundlig eksamen. 
Efter bestået eksamen certificeres du som Marte Meo terapeut af Marte Meo international, Holland. 

Bliv certificeret Marte Meo terapeut:

Du bliver ekspert i samspil, kommunikation og positiv ledelse. 

Du får praktiske og teoretiske kompetencer i at: 

  • observere, analysere, vurdere kvaliteten i kontakt, samspil og kommunikation 

  • skabe forandring og udvikling 

  • skabe god stemning og tydelig ledelse 

  •  vejlede dine kolleger i skabe udvikling 

  • dokumentere og formidle proces og resultater 

  • arbejde anerkendende og udviklingsstøttende 

  • sikre en god og tydelig kommunikation 

Dit udbytte: