top of page

 

RELATIONSFORMIDLER 

 

Mette Madelaire 

Mit navn er Mette og du kan blandt andet

møde mig på Relationsformidlernes konflikthåndteringskurser med afsæt i Low Arousal tilgangen.

Foruden at være freelancekonsulent i Relationsformidlerne, er jeg ansat som konsulent ved Idrætsprojektet i Københavns Kommunes.

Tidligere har jeg igennem syv år 

været ansat som Læringskonsulent i Børne-og Undervisningsministeriets inklusionsteam.

Jeg er vant til at understøtte

udviklingsprocesser i kommuner,

dagtilbud

og skoler med fokus på inkluderende læringsmiljøer, konflikthåndtering og relationskompetencer, trivsel og mobning, forældresamarbejde, mv.

Uddannelse 

Min uddannelsesmæssige baggrund er Cand.Scient.Soc i Pædagogik & Uddannelsesstudier og Socialvidenskab fra RUC.

I tillæg til dette er jeg uddannet konfliktmægler ved Center for konfliktløsning og har bred erfaring med mediator rollen i mobbesager i skoleregi.

Jeg har en master i adfærdsdesign og ved hvordan man med enkle midler kan skabe markant forbedrede resultater inden for adfærdsændring samt sikre at strategier og planer implementeres på basis af adfærdsledelse.

 

Baggrund 

Som relationsformidler har jeg et brændende engagement i forhold til at tilbyde indsatser, der har fokus på at skabe forandringer i praksis, der gør en reel og positiv forskel for børn og unges deltagelsesmuligheder, faglige progression og trivsel. Mit arbejde i Relationsformidlerne har fokus på at understøtte professionelle i at udvide deres handlemuligheder og herigennem skabe stærke og inkluderende fællesskaber, der giver de enkelte børn oplevelsen af at høre til.

IMG_6755.jpg
bottom of page