top of page

  Relationsformidler
Christoffer Eriksen

 

 Mit navn er Christoffer Eriksen.

Jeg vejleder studerende og er engageret i forældreråd og bestyrelse på min arbejdsplads, hvor jeg er ansat som

daginstitutionspædagog, med efterhånden mange års erfaring. 

 

Uddannelse

 

Jeg er uddannet pædagog og psykoterapeut. Derudover rådgiver jeg voldsudsatte børn og unge som frivillig.

 Jeg er meget optaget af de betingelser vi sætter for børns trivsel og udvikling i vores daginstitutioner, og i min funktion af vejleder holder jeg mig vågen i min egen praksis.

 

Et af mine overordnede perspektiver på mit arbejde er, at de børn som ikke trives, ofte med fordel kan betragtes som ambassadører for gruppen. Jeg er optaget af, hvordan vi også kan møde børn på et før-sprogligt niveau, ved ikke kun at tale til børns hoveder og glemme kroppen og det følelsesmæssige fundament. 

 

bottom of page