top of page

 
RELATIONSFORMIDLER 

Camilla Knak

Billede.jpg

 

Mit navn er Camilla Maria Kamstrup Knak.
Til hverdag er jeg ansat, som indsatspædagog, i Pædagogisk Udviklingsteam i Familie- og dagtilbudscentret i
Høje Tåstrup Kommune.


Jeg er særligt optaget af at skabe meningsfulde processer og målrettede indsatser, for og sammen med det
pædagogiske personale, som giver indsigt i børns udvikling og trivsel, samt højner den pædagogiske kvalitet.

 

Uddannelse
Jeg er uddannet pædagog og i certificeret Marte Meo terapeut, og har arbejdet i det pædagogiske felt i mere end 25 år.

 

 

bottom of page