top of page

 

RELATIONSFORMIDLER 

 

Betina Klingaard 

IMG-6916_edited.jpg

Mit navn er Betina Klinggaard. Jeg arbejder i det daglige

i Børne- og undervisningsministeriets inklusionsteam, hvor jeg har en bred erfaring i at understøtte udviklings – og forandringsprocesser i mødet med pædagogisk personale såvel som ledelse og forvaltning. 

 

Uddannelse

Jeg er uddannet pædagog samt cand. pæd. i pædagogisk psykologi. 

Baggrund

Jeg har arbejdet som pædagog, børnehaveklasseleder, underviser på pædagoguddannelsen og konsulent. I alle kontekster har jeg været optaget af at få forskellige perspektiver i spil.

 

 Særligt børne- ungeperspektiver, som kan give os større forståelse for, hvordan vi kan støtte og udvikle børn og unges trivsel, handlemuligheder og robusthed. Ligeledes er jeg nysgerrig på, hvilken betydning måden vi spørger, lytter og taler til (og om) hinanden får betydning for udviklingsmuligheder.

bottom of page