RELATIONSFORMIDLER 

 

Betina Klingaard 

Betina.jpg

Mit navn er Betina Klinggaard. Jeg arbejder i det daglige i Børne- og undervisningsministeriets inklusionsteam, hvor jeg har en bred erfaring i at understøtte udviklings – og forandringsprocesser i mødet med pædagogisk personale såvel som ledelse og forvaltning. Min rolle og position kan varierer mellem at understøtte ressourcer i eksisterende praksis og forstyrre selvfølgeligheder og normer så vi sammen sikrer inddragelse, samarbejde og medborgerskab.

I Relationsformidlerne er jeg tilknyttet 
som konsulent på relationskompetenceforløb samt konflikthåndteringsforløb.

 

Uddannelse

Jeg er uddannet pædagog samt cand. pæd. i pædagogisk psykologi. Derudover har jeg læst til Børnerådgiver og fået indblik i teoretiske perspektiver og metoder til arbejdet med inddragelse og samtaler med børn, unge og familier. På det seneste har jeg været optaget af at dygtiggøre mig omkring angsthåndtering og har derfor været på forløb i programmet Cool Kids.

Baggrund

Jeg har arbejdet som pædagog, børnehaveklasseleder, underviser på pædagoguddannelsen og konsulent. I alle kontekster har jeg været optaget af at få forskellige perspektiver i spil.  Særligt børne- ungeperspektiver, som kan give os større forståelse for, hvordan vi kan støtte og udvikle børn og unges trivsel, handlemuligheder og robusthed. Ligeledes er jeg nysgerrig på, hvilken betydning måden vi spørger, lytter og taler til (og om) hinanden får betydning for udviklingsmuligheder.

Min passion er at understøtte trivsel og udvikling i det relationelle i personalegruppen, i mødet med forældre og børn såvel som at styrke et trygt læringsmiljø omkring børn og unge så de får mulighed for sunde og erfaringsrige relationer.