top of page

 
RELATIONSFORMIDLER  
Janni Als

Mit navn er Janni Als. Jeg arbejder i det daglige som misbrugsbehandler, hvor jeg underviser, laver gruppeterapi og individuel terapi. I dette arbejde har jeg samtaler med mennesker der lige er kommet ud af misbrugs, samt deres familie og pårørende. 

 

Jeg har erfaring i at understøtte psykologiske processer og se bag om adfærd. Derudover er jeg underviser på akademiet NOAK samt har individuelle terapi forløb, med særlig fokus på selvværdsproblematikker.

Uddannelse 

Jeg er uddannet pædagog, psykoterapeut og skyggevejleder.

 

Baggrund 

Jeg har erfaring inden for dagtilbudsområdet. Derudover har jeg været ansat som samværskonsulent samt haft familie forløb både i privat og offentlig regi.

Jeg er optaget af en systemisk tilgang, med fokus på compassion.

Jeg har en vision om at møde mennesker hvor de er. Jeg tror på at der gennem omsorg og forståelse for den enkelte, skabes grobund for udvikling og forandring.

IMG-6917_edited.jpg
bottom of page