RELATIONSFORMIDLER 

 

Stina Clemmensen 

Mit navn er Stina. Jeg er tilknyttet Relationsformidlerne som konsulent på

Marte Meo-forløb.
Til daglig arbejder jeg som talehørekonsulent i Høje Taastrup Kommune, hvor jeg understøtter
børns sproglige og kommunikative udvikling gennem vejledning, sparring og undervisning til
både børn, forældre og pædagogisk personale.

Uddannelse 

Jeg er uddannet tegnsprogstolk, har en PD i logopædi, er certificeret Marte Meo terapeut og er
for nuværende i gang med en vejlederuddannelse i Karlstad-modellen (sprogtrænings-model).

 

Baggrund 

Jeg har siden 2008 arbejdet på børne- og Ungeområdet, hvor fællesnævneren altid har været
at skabe meningsfulde, nærværende og udviklende rammer for børn og unge samt deres
netværk. Jeg er optaget af, hvordan vi kan tænke i muligheder frem for begrænsninger og lyse
på dét, der virker i relationen fremfor at ”fejlfinde” – med en samtidig respekt for og
anerkendelse af dét, der kan være svært.
Som relationsformidler er det min opgave at understøtte fagpersoner og forældre i at få øje på ressourcer og herfra arbejde mod et udviklingsstøttende samspil. 

Jeg tilbyder Marte Meo forløb indenfor pædagogiske områder samt i socialt og sundhedsrelateret arbejde.

stina.jpg