top of page

  Relationsformidler
Mai Vinsted  

IMG-6905.jpg

Uddannelse

Professionsbachelor- pædagog & Cand.pæd. i pædagogisk antropologi

Udover arbejdet ved Relationsformidlerne er Mai ansat som specialkonsulent i Børne-og Undervisningsministeriet

bottom of page