top of page

 
Indehaver af Relationsformidlerne & Partner i KompetenceUniverset.dk
Anja Kristine Hvidberg Olsen 

Mit navn er Anja. Jeg er indehaver af Relationsformidlerne og partner i KompetenceUniverset.

Min altoverskyggende ambition med Relationsformidlerne, er at klæde fagpersoner på til at skabe de bedst mulige udviklingsbetingelser for samspil generelt.

 

Dette med henblik på at sikre dagtilbud, skoler og døgntilbud af høj kvalitet, der bidrager til, at flere børn får et liv, hvor de med en sund selvfølelse intakt har mulighed for at forfølge deres mål og drømme.

 

anja (2).jpg

 

Uddannelse

Jeg er medforfatter til bøgerne En ny vej til konflikthåndtering i Dagtilbud med Marte Meo og Low Arousal og En ny vej til Konflikthåndtering i demensomsorgen. Jeg er fast ekspert i podcasten Pædagogisk Kvarter udgivet af Socialt Indblik.

 

Uddannelse: Cand. pæd. i pædagogisk psykologi,  professionbachelor i pædagogik, certificeret Marte Meo- terapeut & supervisor, konfliktmægler v. Center for Konfliktløsning,

proceskonsulentuddannelsen ved COK.

 

Baggrund 

Jeg har trådt mine gange inden for det pædagogiske felt siden år 2001 og
arbejdet indenfor såvel almenområdet

med vuggestue- og børnehavebørn, som
indenfor det specialpædagogiske område med varetægtsfængslede unge, som familiebehandler og pædagogisk
konsulent i PPR samt læringskonsulent i inklusionsteamet i Børne- og Undervisningsministeriet.


Følg os gerne på vores Facebookside Relationsformidlerne som følges af
over 19.000 Her deler vi dagligt spændende pædagogiske artikler og film
fra vores kompetenceforløb eller besøg vores "lillesøster" https://kompetenceuniverset.dk/ hvor I
finder online kompetenceløft.

 

bottom of page