Indehaver af Relationsformidlerne

Anja Kristine Hvidberg Olsen 

anja.jpg

Mit navn er Anja. Jeg er indehaver af Relationsformidlerne.

Min altoverskyggende ambition med Relationsformidlerne, er at klæde fagpersoner på til at skabe de bedst mulige udviklingsbetingelser for samspil generelt.

 

Dette med henblik på at sikre dagtilbud, skoler og døgntilbud af høj kvalitet, der bidrager til, at flere børn får et liv, hvor de med en sund selvfølelse intakt har mulighed for at forfølge deres mål og drømme.

 

 

Uddannelse

Uddannelse: Cand. pæd. i pædagogisk psykologi,  professionbachelor i pædagogik, certificeret Marte Meo- terapeut & supervisor, konfliktmægler v. Center for Konfliktløsning,

proceskonsulentuddannelsen ved COK.

 

Baggrund 

Jeg har trådt mine gange inden for det pædagogiske felt siden år 2001 og arbejdet indenfor såvel almenområdet med vuggestue- og børnehavebørn som indenfor det specialpædagogiske område med kriminelle unge samt som familiebehandler på Frederiksberg. Jeg har i mange år arbejdet som pædagogisk konsulent i PPR samt i Børne- og Undervisningsministeriets inklusionsteam.

Jeg har et brændende engagement i forhold til den forebyggende og tidlige indsats.

Jeg er særlig optaget af at hjælpe professionelle med at kvalificere deres relationskompetence for herved at skabe inkluderende læringsmiljøer og de bedste

livs - og udviklingsbetingelser for alle børn.   

De strukturelle betingelser i dagtilbud og skoler bevirker, at alle løber stærkt og kontinuerligt presses af krav om dokumentation, evalueringer og målinger.

Tid og ressourcer er en mangelvare, og det er helt naturligt, at mange professionelle bliver ramt af en snigende utilstrækkelighedsfølelse i arbejdet med børnene.

Jeg erfarer, at pædagogiske fagpersoner i dag står tvivlende og søgende i

deres ansvar for børn og unge og mangler en praksis, der bedre kan støtte og udvikle fællesskabet uden at skulle gribe til gamle greb som forbud, skældud, trusler og straf, der udspringer af tanken om, at

”hvis ikke du vil høre, må du føle!”

Aktuelt er debatten om dagtilbud mere optaget af form, læreplaner og målinger. Debatten burde dreje sig om relationskompetence, som vi ved virker! 

Udviklingsstøttende relationer kan betragtes som psykologiske vitaminpiller. 

Vi ved, at udviklingsstøttende samspil generelt styrker og fremmer sikker tilknytning, sund trivsel og livskvalitet hos mennesker i alle aldre. Vi skal blive dygtigere til at observere og analysere vore relationer.

Hos Relationsformidlerne ønsker vi at hjælpe fagpersoner med at sikre dagtilbud, skoler og døgntilbud af høj kvalitet, der bidrager til, at flere børn og unge får et liv, hvor de med en sund selvfølelse intakt har mulighed for at forfølge deres mål og drømme.