Relationsformidler
Rikke Bangshaab Kjærsgaard 

rikke.jpg

Mit navn er Rikke Bangshaab Kjærsgaard. 


Jeg har en grundlæggende nysgerrighed og stort fagligt engagement for børns læring, udvikling og tilblivelse. 
Jeg er tilknyttet Relationsformidlerne som pædagogisk konsulent. 
Min ambition er at bidrage til refleksion i pædagogisk praksis gennem empati og nysgerrighed. Jeg tror på at hvis vi tør tænke højt i fællesskab, kan vi sammen blive klogere på børnene, os selv og hinanden. 

 

Uddannelse

Uddannelse:

Jeg har en baggrund som pædagog og er uddannet cand.pæd i pædagogisk psykologi. Herudover har jeg efteruddannelse i neuropsykologi og neuropædagogik. 

 

Baggrund 

Jeg har 7 års pædagogisk praksiserfaring med observationsopgaver fra mit arbejde som pædagog i en specialiseret
daginstitution. Her har jeg arbejdet med skriftlig og mundtlig formidling til øvrige fagpersoner og forældre. Ligeledes har jeg i mit pædagogiske virke arbejdet med at igangsætte, udføre og evaluere udviklingsforløb, samt sparret med og rådgivet forældre løbende.
Gennem min kandidatuddannelse i Pædagogisk Psykologi er min interesse for det almene dagtilbud vokset. Udover at jeg har opnået en bred viden om børns læring og udvikling, har jeg undersøgt dagtilbuddets betydning for børns tilblivelse fra forskellige teoretiske og metodiske
vinkler.