top of page

  Relationsformidler
Lena Berit Pedersen

4F6A0942_300_2.jpg

Mit navn er Lena. Jeg er tilknyttet som konsulent på vores forløb inspireret af  Sunshine Circles, supervisionsforløb. Derudover er jeg tilknyttet familiekonsulent. 

Til daglig ejer jeg firmaet LenaBerit.dk, hvor jeg faciliterer udvikling hos såvel fagpersoner som forældre. Det gør jeg igennem supervision og forskellige familie indsatser både med private familier, der opsøger mig og i bekymrings- og samværssager for kommuner ud fra serviceloven.

Uddannelse 

PD i psykologi med modul omkring vejledning og supervision af pædagogisk praksis, professionsbachelor i pædagogik, certificeret Familie- og psykoterapeut MPF med efterfølgende specialisering indenfor kreative veje til at støtte den følelsesmæssige udvikling samt relationelt samspil og dynamikker.

 

 

Baggrund 

Jeg blev uddannet pædagog i 2001 og har siden arbejdet med børn i udsatte positioner i forskellige sammenhænge og fra forskellige positioner. Jeg startede som idealist og ildsjæl på forskellige behandlingshjem med anbragte børn, men ønskede at arbejde mere forebyggende, så jeg bevægede mig over i almenområdet gennem arbejde i støttepædagogkorps i PPR til i dag at arbejde ind i familier og almenområdet som konsulent for at forebygge mistrivsel og generelt støtte nysgerrighed og forståelse af hvad der ligger af behov bag barnets adfærd i såvel familien som institution og skole.

 

Jeg er kendt for at vende ting lidt på hovedet og se sammenhænge og helheder i de systemer, jeg arbejder ind i. Jeg er særligt inspireret af kreative veje til at skabe udvikling og bruger forskellige legende tilgange til at sætte fokus på og forløse det, der har brug for at blive set, mødt og forstået.

 

En af mine kerneværdier er retten til forskellighed for både børn og voksne og den afspejler sig i den måde, jeg tilgår praksis på. Jeg er optaget af hvordan jeg kan skabe deltagelsesmuligheder til dem, jeg møder i de processer jeg faciliterer og give medarbejdere og forældre mulighed for at udvikle sig fra hvor de er i deres proces. Samtidig med at børnenes trivsel og behov er pejlemærket. Helt konkret arbejder jeg med hvordan erfaringer med følelsesregulering, tryghed nu og her samt skyld og skam spiller ind i vores oplevelse af at lykkes som forælder og medarbejder.

bottom of page