top of page

Relationskompetenceforløbet

opkvalificerer dig i forhold til at tilbyde børn og unge den bedst mulige udviklingstøtte.

 

Igennem en periode på fire måneder, med fire kursusdage, vil du opleve at navigere med større sikkerhed i relationen til børn, kolleger og forældre.

Kursets indhold 

Modul 1 -

Det Nye vs. det gamle børnesyn –
Mennesker gør det godt hvis de kan 

Når man som medhjælper oplever sig presset, føler at al ens tid bruges på ”brandslukning” og oplever sig udfordret af enkelte børn eller familier, kan følelsen af afmægtighed nemt snige sig ind i arbejdet.

På Modul 1 vil du blive præsenteret for en forståelsesramme, der vil give dig konkrete tilgange og værktøjer, til at afhjælpe følelsen af afmægtighed og styrke dine relationer til børnene samt deres forældre.
 
På dette modul sætter vi børnesynet under lup og går i dybden med, hvad vi hver især, selv bringer ind i relationen til de mennesker vi arbejder med.
 
 For hver undervisningsgang vil du blive sendt tilbage til praksis med en konkret aktion som du sammen med dine kolleger afprøver imellem modulerne

Modul 2 -

Nye veje til konflikthåndtering–
med Low Arousal tilgangen

Oplev at blive klædt på til at takle konflikter på en god måde.

Mange af os oplever at komme til kort, når de STORE følelser raser og børnene enten kommer i konflikt med os eller med hinanden.

 

Måske kommer vi utilsigtet til selv at optrappe en konfliktsituation ved f.eks. at hæve stemmen eller insistere på at børnene skal kigge på os, imens vi taler til dem.

 

På modul 2 får du viden om konflikthåndtering og bliver klædt på til at anvende den mest effektive tilgang når det kommer til konflikthåndtering nemlig - Low Arousal tilgangen.

 

Modul 3 -

Betydningen af
udviklingsstøttende
kommunikation &
de fire tilknytningsmønstre    

Vil du også gerne blive helt skarp på, hvordan du tilbyder børnene den bedst mulige udviklingstøtte og sikre at skabe lommer af nærvær og udviklende øjeblikke med børnene, så vil modul 3 vise dig vejen.
 
På Modul 3 vil du få en introduktion til de udviklingstøttende samspilselementer med inspiration fra den filmbaserede Marte Meo metode. Modulet giver dig en større bevidsthed om dine egne samspilskompetencer og hvad du skal gøre mere af, for at møde børnene/de unge inden for Nærmeste Zone for udvikling.

Samtidig dykker vi ned i Tilknytningsteorien og undersøger hvordan du kan understøtte udviklingen af et trygt tilknytningsmønster hos børn og unge.  

 

Modul 4-

Understøttelse af børns
følelsesmæssige udvikling &
regulering i samspil igennem leg

Måske kan du genkende, at nogle af de børn du har på stuen, kan opleves langt yngre end deres reelle alder. Måske fremstår de uregulerede og umodne i deres reaktionsmønstre. Måske har de svært ved at koncentrere sig eller ses hurtigt at gå fra en tilstand til en anden, fx blivemeget vrede eller kede af det.

 

Mange af disse børn har udækkede behov fra et tidligere udviklingsstadie, som vi i vores samspil må have greb til at imødekomme, hvis vi skal hjælpe børnene på niveau med deres biologiske alder

Igennem lege inspireret af Sunshine Circles© vil du på modul 4 få viden om – og konkret inspiration til at forstærke børns følelsesmæssige trivsel og styrke børnenes evne til selvregulering i samspil.

 

Sunshine Circles© er voksenstrukturerede legegrupper som teoretisk tager afsæt er den neuroaffektive udviklingspsykologi. Igennem modulet vil du få en skærpet bevidsthed om de fire dimensioner, der skal være til stede i en pædagogisk hverdag – Struktur, Omsorg, Engagement og udfordring.  

 

Dagen afsluttes med uddeling af kursusbeviser og vi fejre din udviklingsrejse.

bottom of page