Relationskompetenceforløb 
Unikt, praksisnært og handlingsorienteret kompetenceforløb  

Sæt et stort kryds i din kalender  d. 27.2, d. 27.3 og d.24.4  kom med på den mest fantastiske udviklingsrejse.


Som noget helt unikt udbyder vi nu, vores efterspurgte relationskompetenceforløb til privatpersoner indenfor det pædagogiske område. 

 

Igennem en periode på tre mdr. lærer du hvordan;

 

  • Du håndterer konflikter med afsæt i Low Arousal tilgangen

  • Du sparker din utilstrækkelighedsfølelsen til vægs og får flere handlemuligheder 

  • Du igennem dit samspil skaber trivsel hos børn og unge

  • Du understøtter børns følelsesmæssigeudvikling og regulering i samspil

  • Du får et mere nuanceret blik for de børn, som måske udfordrer dig allermest

  • Du får konkrete redskaber til at genfinde din glæde i arbejdet 

 


 

Om modulerne 

Modul 1: Nye veje til konflikthåndtering med Low Arousal tilgangen  
Modulet giver dig mulighed for at sætte dit børnesyn underlup og ‘gå på opdagelse’ i, hvad du selv bringer med ind i relationen til børnene og de forældre, som du samarbejder med. Igennem Low Arousal tilgangen  får du blik for egne mønstre, egne triggere og hvad der virker ’bag om ryggen’ på dig, når du bliver udfordret i arbejdsrelaterede situationer. Du bliver klædt på til at anvende den mest effektive tilgang, når det kommer til konflikthåndtering nemlig - Low Arousal tilgangen.

Modul 2: Betydningen af udviklingsstøttende kommunikation og de fire tilknytningsmønstre    
Modulet giver dig en introduktion til de udviklingstøttende samspilselementer med inspiration fra den filmbaserede Marte Meo metode.  Modulet giver dig en større bevidsthed om dine egne dialogkompetencer og hvad du skal gøre mere af, for at møde børnene/de unge inden for Zonen for nærmeste udvikling. Samtidig dykker vi ned i tilknytningsteorien og undersøger hvordan du kan understøtte udviklingen af et trygt tilknytningsmønster.     
 

Modul 3: Understøttelse af børns følelsesmæssige kompetencer igennem leg    
Modulet giver dig viden om, hvordan du kan understøtte børnenes følelsesmæssige kompetencer - herunder evnen til at regulere sig i samspil igennem en hel pædagogisk hverdag. Igennem metoden inspireret af Sunshine Circles© vil du få konkret inspiration til at forstærke børns følelsesmæssige trivsel og skabe inkluderende børnefælleskaber. Du vil få en skærpet bevidsthed om de fire dimensioner der skal være til stede i en pædagogisk hverdag – Struktur, Omsorg, Engagement og udfordring.  Sunshine Circles© er voksenstrukturerede legegrupper som teoretisk tager afsæt er den neuroaffektive udviklingspsykologi.

Relationskompetenceforløbet afsluttes med et kursusbevis. 

Om underviserne  

Relationskompetenceforløbet faciliteres af to konsulenter fra Relationsformiderne. Den ene underviser er indehaver af Relationsformidlerne og parter i KompetenceUniverset.dk - Anja Kristine Hvidberg Olsen 

Anja Kristine Hvidberg Olsen er forfatter til bøgerne En ny vej til konflikthåndtering i Dagtilbud med Marte Meo og Low Arousal og En ny vej til Konflikthåndtering i demensomsorgen (sidstnævnte bog udgives i december). Anja er uddannet cand. pæd. i pædagogisk psykologi, har en professions bachelor i pædagogik, er certificeret Marte Meo- terapeut & supervisor og konfliktmægler v. Center for Konfliktløsning.
 Anja har trådt sine gange inden for det pædagogiske felt siden år 2001 og arbejdet indenfor såvel almenområdet med vuggestue- og børnehavebørn, som indenfor det specialpædagogiske område med varetægtsfængslede unge, som familiebehandler og pædagogisk konsulent i PPR samt Børne- og Undervisningsministeriet. Anja Kristine Hvidberg Olsen uddanner Marte Meo- terapeuter, holder foredrag og udbyder kurser vedr. relationskompetence og konflikthåndtering.  Anjas tilgang er ressourceorienteret, systemisk funderet og hviler samtidig på et neuroaffektivt udviklingspsykologisk grundlag.
 
Følg os gerne på vores Facebookside Relationsformidlerne som følges af over 18.000 Her deler vi dagligt spændende pædagogiske artikler og film fra vores kompetenceforløb eller besøg vores hjemmeside https://www.relationsformidlerne.dk/ .Besøg også gerne https://kompetenceuniverset.dk/ hvor I finder online kompetenceløft.

 

Praktisk 

Datoer;

Modul 1: Mandag d. 27.2 kl. 9-15
Modul 2: Mandag d. 27.3 kl. 9-15

Modul 3: Mandag d. 24.4 kl. 9-15

Lokation 

Industriparken 22A, 2750 Ballerup

www.kongress.dk

 

Pris

10.500 kr. ekskl. moms

Indeholdt i prisen er forplejning i form af frokost, vand, kaffe og kage i Kongress.dk lækre lokaler