top of page

Pædagogiske lørdage 

Vi formidler praksisnær viden om pædagogik, som kan overføres til den konkrete praksis den efterfølgende dag og skabe trivsel hos børn og medarbejdere   

Ønsker du en faciliteret pædagogisk lørdag, der vil skabe en reel forandring i praksis. Så er det os I har brug for. 

Mange professionelle oplever, at meget af deres tid med børnene bruges på ”brandslukning”, og de savner praksisnære kompetencer og redskaber til det forebyggende og indgribende arbejde med børn (afrapportering af inklusionseftersynet, 2016).

Relationsformidlerne vil introducere alle for en forståelsesramme, der vil give konkrete tilgange og værktøjer til at afhjælpe følelsen af afmægtighed og styrke relationer til børn, forældre samt kollegaer.

I vil som pædagogisk personale få mulighed for at give jeres børnesyn et eftertjek med afsæt i de forståelser der ligger i Low Arousal tilgangen. I vil få blik for egne ‘triggere og hvad der virker ’bag om ryggen’ på jer, når I bliver udfordret i arbejdsrelaterede situationer.

I vil få en skærpet bevidsthed om hvilke ”redskaber ” I har med i jeres ”værktøjskasse” og konkrete greb til at understøtte børns følelsesmæssige udvikling og regulering i samspil.

Den pædagogiske lørdag vil bidrage til et styrket pædagogisk fundament og et fælles sprog som kvalificerer arbejdet med børnene og de unge samt løfter det kollegiale samarbejde.

Praktisk 

Vores pædagogiske lørdage faciliteres af to af vores inspirerende  konsulenter fra Relationsformiderne. I et samarbejde med jer tilpasser vi indhold og ramme, så vi matcher jeres behov. 

Vi tror ikke på at vi kan flytte praksis ved at "tale på" mennesker.

Derfor er vores pædagogiske lørdage og øvrige kompetenceløft altid en kombination af små inspirationsoplæg fra os, refleksionsøvelser, gruppedrøftelser og I sendes ud af døren med konkrete aktioner, som vil skabe en mærkbar og positiv forandring i jeres dagtilbud, SFO, specialtilbud eller skole 


Ønsker I derimod at facilitere jeres pædagogiske lørdage selv, så finder I en masse onlinekurser på vores onlineplatform; KompetenceUniverset.dk 

bottom of page