RELATIONSFORMIDLER 

 

Sofie Henriksen 

Mit navn er Sofie og arbejdsmæssigt

befinder jeg mig i to ”verdener”, da jeg

driver virksomheden YndlingsUnger.dk.

YndlingsUnger henvender sig til

personale i dagtilbud, ungdomsklubber, indskolingen og forældre med foredrag,

kurser, udviklingsforløb, supervision og ledersparring.

Alle med det overordnede formål at

støtte deltagerne til at få et blik for

hverdagens

samspil, og tage stilling til deres

hverdagspraksis.

Herudover arbejder jeg i den finansielle

sektor med lederudvikling og forandringsledelse.

Uddannelse 

Jeg har en blandet uddannelsesmæssig baggrund med en kandidatgrad i pædagogisk psykologi, bachelorgrad i uddannelsesvidenskab, supervisionsuddannelse baseret på en neuroaffektiv tilgang, HD i Finansiering samt projekt- og lederuddannelser. Min mentor og samarbejdspartner har gennem de sidste år været børnepsykolog Margrethe Brun Hansen

 

Baggrund 

Jeg har i hele mit voksne arbejdsliv været optaget af hverdagens samspil mellem mennesker særligt i asymmetriske relationer, fx i relationer mellem børn og voksne eller medarbejdere og ledere - relationer hvor magtforholdet er ulige. Jeg har interesse i at bidrage til, at skabe indsigt i hvordan dette forhold bliver forvaltet på en ligeværdig måde.

Med respekt for hverdagen – så fortjener den løbende, at vi sætter tiden i stå for en stund, og går på opdagelse i hverdagens praksis. Herved får vi mulighed for at tage stilling til det, som vi gør – og øge bevidstheden om vores STYRKER – og lige så vigtigt, at få blik for nye perspektiver, som måske kalder på nye måder at tænke og handle på.

Sofie .JPG