RELATIONSFORMIDLER 

Thomas Gerstrøm  

Thomas.jpg

Mit navn er Thomas Gerstrøm. I mere end 20 år har min ambition som udvikler/konsulent/lærer/leder været at skabe smil og handlelyst hos børn/unge, elever/deltagere/studerende og undervisere/ledere via trivsel, pædagogik, læring og ledelse.

Det har foregået i grundskole-, ungdoms-/efterskole-, eftervidereuddannelses- og dagtilbudsverdenen. Min erfaring er, at alle kan, hvis vi skaber de rette betingelser.

 

De seneste år har jeg som konsulent specialiseret mig i lærerens relationskompetence og motivation af børn/unge samt ledelse og organisatoriske læreprocesser fordi forskning og min erfaring fortæller, at det skaber det gode børneliv og livsduelighed.

 

Før det har jeg som leder og forstander fokuseret på at udvikle skoler via pædagogisk ledelse, kommunikation, implementering af inkluderende læringsmiljøer/skolekultur, fællesskabende didaktik/relationskompetence, opbygning af professionelle læringsfællesskaber. For hvis børnene skal lykkes, skal vi fagprofessionelle have et fælles kædetræk af viden og anvendelse af et menneskesyn og nogle metoder, der tager udgangspunkt i børns nærmeste zone for udvikling. 

Uddannelse 

Uddannet lærer og Cand. Mag pæd. Med speciale i relationskompetence. Min HD-O speciale handlede om medborgerskab og på læreruddannelsen var jeg optaget af anerkendende pædagogik og narrativitet.

 

Baggrund 

Da jeg var skole- og klasselærer var det min ambition sammen med eleverne at skabe Verdens bedste klasse. Fokus lå i at skabe tillid til sig selv og hinanden, og en didaktik med udgangspunkt i multiple intelligenser og forskellige læringsstile. Det har jeg senere brugt som lærer på opholdssteder og projektmedarbejder for unge der ventede på at få en dom.

 

Senere har jeg undervist i 4 år på pædagogiske diplomuddannelser i anerkendende kommunikation og konflikthåndtering for dagtilbud og skoler.

 

Mit motto er: ”Jeg holder altid noget af et barns liv i min hånd. Det kan stå til mig om barnet lykkes eller ej”