RELATIONSFORMIDLER 

 

Christina Drachmann 

Mit navn er Christina Drachmann. Jeg ertilknyttet som konsulent på relationskompetence- og konflikthåndteringsforløb

Derudover tilfører jeg også disse forløb viden og praksisomsættende strategier til hvordan vi håndterer forældresamarbejde.

 

Udover mit arbejde hos Relationsformidlerne, er jeg selvstændig pædagogisk konsulent og familievejleder. Jeg har i den forbindelse udviklet Dialogkortspillet til at fremme samarbejdet mellem dagtilbud/skole og forældre, da jeg de seneste 5 år har siddet som mediator herimellem. 

 

Det er min overbevisning at det hverken er barnet, forældrene eller de fagprofessionelle den er gal med – det er det mønster vi har med os og får skabt på ny, der fastlåser konflikterne og vores syn på hinanden. Derfor er udviklingsforløb og sparring en investering i vores arbejds- og familieliv.

Uddannelse

Jeg er uddannet pædagog, Marte Meo terapeut og har en efteruddannelse i Neuroaffektiv udviklingspsykologi fra Susan Hart. Derudover har jeg 5 moduler fra Diplomuddannelsen i pædagogik og psykologi, samt diverse kurser omkring børns udvikling og forandringsprocesser.

Baggrund 

Jeg har arbejdet med børn, unge og familier i mere end 12 år. Jeg har arbejdet i daginstitutioner, skoler, som støttepædagog og med anbragte børn, unge og familiebehandling. Senest har jeg arbejdet i PPR som pædagogisk vejleder og familievejleder med dagplejen, daginstitutioner, skoler og familier i Tårnby kommune.

Jeg er vild med samarbejde med fagprofessionelle og forældre omkring børns trivsel og skabe de bedst mulige udviklingsbetingelser for alle.


 

unnamed (1).jpg