Relationsformidler
Zeinab Al-Nachar

image0.jpeg.jpeg

Mit navn er Zeinab Al-Nachar og jeg er tilknyttet Relationsformidlerne som konsulent på relationskompetence- samt konflikthåndteringsforløb. 

 

 

Uddannelse

Uddannelse: Cand.mag. i psykologi og pædagogik + uddannelsesstudier fra RUC & professionsbachelor som pædagog. 

 

Baggrund 

Jeg har arbejdet som pædagog med børnehavebørn i 5 år. Gennem mit arbejde har jeg været optaget af at inddrage børneperspektivet i det pædagogiske arbejde. Jeg erfarerede at inddragelsen af børnenes perspektiver, var med til at motivere det enkelte barn, samt styrke dets relationer – både til de voksne, samt de andre børn på stuen. Mine erfaringer viser at børnene trives, netop ved at der fokuseres på det enkelte og dets perspektiv. Børnene føler sig som medspiller og får medindflydelse i dagligdagen, da de bliver set og hørt. 

Ligeledes har jeg haft stor interesse i arbejdet med dannelsen af inkluderende fællesskaber, som havde til formål at understøtte børns forskellige behov.