top of page

 

RELATIONSFORMIDLER 

 

Bente Sloth 

 

Mit navn er Bente Sloth. Jeg har i næsten tyve år arbejdet som lærer, speciallærer, audiologopæd i såvel den almene skole som i specialtilbud.

De sidste atten år har jeg arbejdet som pædagogisk konsulent - først i en kommunal forvaltning og de seneste syv år som læringskonsulent i Børne - og Undervisningsministeriets inklusionsteam. Nu arbejder jeg som freelance pædagogisk konsulent og er tilknyttet Relationsformidlernes forskellige forløb.

Som konsulent har jeg arbejdet med dagtilbud, skoler og kommunale forvaltninger i forhold til at planlægge og understøtte pædagogiske udviklingsprocesser. Mit faglige fokus har især været på pædagogisk ledelse, kommunikation, implementering af inkluderende læringsmiljøer, fællesskabende didaktik/relationskompetence, opbygning af professionelle læringsfællesskaber og inkluderende skolekulturer. Metodisk arbejder jeg altid med udgangspunkt i forandringsteori.

 

Uddannelse

Jeg er uddannet lærer og audiologopæd. Som overbygning har jeg en pædagogisk diplom i psykologi og en master i læreprocesser og projektledelse.

 

Baggrund

Jeg har altid været optaget af, hvordan dagtilbud og skoler helt konkret kan skabe inkluderende læringsmiljøer - miljøer, der gør en reel og positiv forskel for alle børn og unges deltagelsesmuligheder, faglige progression og trivsel. Mange undersøgelser viser, at børn og unge først og fremmest går i dagtilbud og skole for at få venner. Jeg er derfor optaget af, hvordan vi på alle niveauer i kommuner, institutioner og skoler kan understøtte den fællesskabende kultur, der muliggør børnefællesskaber og læring.

 

 

 

bente.jpg
bottom of page