Relationsformidlerne er en pædagogisk-psykologisk konsulentvirksomhed.

 

Vi tilbyder:

  1. Relationskompetenceforløb

  2. Marte Meo terapeutuddannelse, Marte Meo forløb, grundkursus & Brush-up

  3. Konflikthåndtering & Low Arousal

  4. Marte Meo supervision til opholdssteder, skoler og dagtilbud

Relationskompetenceforløb
Workshop
i Relationskompetence I din institution
Sunshine Circles©
Sunshine Circles
Forløb i dagtilbud og skoler
konflikthåndtering - Low Arousal
konflikthåndtering
og viden om
Low Arousal
tilgangen
Foredrag
"Hvordan rummer
jeg barnets
STORE følelser"
Marte Meo grundkursus & Marte Meo brush up
Hjælp til
at skabe
mere
harmoni og
glæde i
familien
Bliv Marte Meo terapeut
Tag Marte Meo terapeutuddannelsen og bliv ekspert i udviklingsstøttende kommunikation
Show More