Relationsformidlerne er en pædagogisk-psykologisk konsulentvirksomhed

Vi tilbyder:

  • Relationskompetenceforløb

  • Konflikthåndteringsforløb & Low Arousal

  • Pædagogiske lederkurser - Den AFFEKTIVE Leder

  • Marte Meo-terapeutuddannelsen, Marte Meo forløb, grundkursus & Brush-up

  • Marte Meo supervision til opholdssteder, skoler og dagtilbud

Relationsformidlerne er en pædagogisk-psykologisk konsulentvirksomhed