Relationsformidlerne er en pædagogisk-psykologisk konsulentvirksomhed.

 

Vi hjælper dig med:

  1. Relationskompetence

  2. Kommunikation 

  3. Konflikthåndtering & Low Arousal

  4. At skabe inkluderende læringsmiljøer 

Relationskompetenceforløb
Workshop
i Relationskompetence I din institution
Sunshine Circles©
Sunshine Circles
Forløb i dagtilbud og skoler
konflikthåndtering - Low Arousal
konflikthåndtering
og viden om
Low Arousal
tilgangen
Foredrag
"Hvordan rummer
jeg barnets
STORE følelser"
Marte Meo grundkursus & Marte Meo brush up
Hjælp til
at skabe
mere
harmoni og
glæde i
familien
Bliv Marte Meo terapeut
Tag Marte Meo terapeutuddannelsen og bliv ekspert i udviklingsstøttende kommunikation
Show More